Monday, June 4, 2012

Không xuống dòng trong ô được (excel 2007)

Gửi các anh/chị GPE, em đang sử dụng win 2007 và office 2007 . KHi em muốn xuống dòng trong 1 ô (sử dụng phím tắt là Alt + enter ) thì không được....


Đọc thêm ...

Nguồn từ : www.giaiphapexcel.com

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re