Saturday, June 23, 2012

Lỗi không nhìn thấy ô nào trên bảng tính

Lỗi không nhìn thấy ô nào trên bảng tính


Lỗi không nhìn thấy ô nào trên bảng tính

Posted: 22 Jun 2012 12:30 PM PDT

Mình vừa làm vừa xem bóng. Chả biết ấn phải phím gì mà file biến thành như hình đính kèm. các sheet khác không sao, chỉ có sheet Dutoan bị, không biết làm thế nào quay lại được. Mong các bạn chỉ giáo
Hình đính kèm

Cần giúp đỡ ôn thi

Posted: 22 Jun 2012 05:46 AM PDT

Còn 1 tuần nữa là em phải thi môn tin học trong ý có mấy câu hỏi về Excel 2010 em không biết mong mọi người giúp đỡ:
1. Để biến chữ thường thành chữ in hoa trong Excel 2010 ta dùng lệnh và tổ hợp phím nào??
2. Để xoay dữ liệu trong ô của bảng tính nghiêng, trước hết chọn ô cần thay đổi hướng viết rồi thực hiện:( làm gì tiếp theo??)
3. Cách sắp xếp dữ liệu trong Excel 2010?
4 Cách lọc dữ liệu trong Excel 2010?
5. Trong bảng tính Excel để lọc dữ liệu tự đọng, sau khi chọn khối cần lọc ta thực hiện như thế nào?
6. Điều kiện trong hàm IF đc phát biểu dưới dạng 1 phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
Ai biết thì post bài nhanh giùm em nha! Thanks!

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re