Tin hoc can ban

Huong dan lam bai tap Excel, Word, Access, PowerPoint

Dao tao tin hoc online

cach dung ham index, bai tập thuc hanh tin hoc ham vlookup, cách lập phiếu xuất kho trên excel, in form hang loat bang excel, phần mềm đọc số, tuc c ng nghe thu thuat kinh, tính cột phụ cấp dựa vào kí tự đầu, cach gioi han du lieu nhap chô form, "outline" trong excell 2007, excel không nhận máy in, lam phieu xuat kho tren excel, bieu do cot chong, bỏ chế độ đoán chữ word, các hàm excel thi mos sumproduct, cách dùng hàm datediff, cách vẽ đồ thị levey-jenning, lam phieu xuat kho tren excel, tinh tong o trong vung thoa 2 dieu kien, cach dung ham consolidate..

Thursday, September 27, 2012

Vẽ đồ thị dạng XY(scatter) và hiện ra phương trình hồi quy

Vẽ đồ thị dạng XY(scatter) và hiện ra phương trình hồi quy


Vẽ đồ thị dạng XY(scatter) và hiện ra phương trình hồi quy

Posted: 27 Sep 2012 08:04 AM PDT

ai biết vẽ đồ thị dạng XY(scatter) biểu diễn tương quan giữa y và x ở dạng điểm sau đó tìm đường ngoại suy và hiện ra phương trình hồi quy. chỉ em với. em cảm ơn ạ

Vấn đề với biểu đồ nhiều dữ liệu

Posted: 26 Sep 2012 09:13 PM PDT

Chào các bác em phải vẽ biểu đồ cho bảng rất nhiều dữ liệu . Hàng chục hàng,cột
điều này làm biểu đồ của em rất to
Em muốn làm sao biểu đồ chỉ hiện thị 1 số lượng dữ liệu mới nhất
E có đính kèm file
Em muốn biểu đồ chỉ hiện thì dữ liệu của 5 cycle gần nhất
VD có 10 cycle thì hiện thị từ 5->10
khi add them cycle thì hiện thị từ 6->11
Thank các bác ạ
Tập tin đính kèm

hỏi về biểu đồ pie

Posted: 26 Sep 2012 07:52 PM PDT

cho em hỏi làm cách nào để tạo một biểu đồ pie có màu sắc giống nhau trên cả bảng số liệu, bảng count và biểu đồ pie??
Hình đính kèm
Tập tin đính kèm

Chỉnh giúp số ở biểu đồ

Posted: 25 Sep 2012 08:14 PM PDT

Các bạn kiểm tra và chỉnh giúp mình số ơ biểu đồ cột tháng 9 tại sao nó không cập nhật được số mới mà vẫn là số của tháng trước
Tập tin đính kèm

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re