Wednesday, October 3, 2012

Cách tạo link từ một hình đến sheet dữ liệu trong cùng 1 bảng tính

Cách tạo link từ một hình đến sheet dữ liệu trong cùng 1 bảng tính


Cách tạo link từ một hình đến sheet dữ liệu trong cùng 1 bảng tính

Posted: 03 Oct 2012 01:24 AM PDT

Chào các anh chị!

Em là dân gà mù về exxcel nhưng hiện tại mới chuyển công tác mà công ty em lại sử dụng toàn excel. Em làm bên ngành nghề nhôm kính, do đó là file tính giá nên em không post lên để mọi người chỉ dẫn cho em được. Em mô tả sơ qua thế này các anh chị vui lòng tìm hiểu và hướng dẫn dùm em.

Trên cùng 1 bảng tính

1./ Đầu tiên em tạo cơ sở dữ liệu có các sheet như sau:

Sheet 1: Tên vật tư và đơn giá
Sheet 2: Hình của các lạoi cửa đi mở ( được link từ cad qua)
Sheet 3: Hình của các lạoi cửa đi lùa ( được link từ cad qua)
Sheet 4: Hình của các lạoi cửa sổ ( được link từ cad qua)
........
Sheet 10: Bảng dự toán cho cửa đi loại 1 (Có hình link từ cad qua, các dữ liệu như giá vật liệu, tên vật liệu được link từ cơ sở dữ liệu, khối lượng nhôm kính được tính toán cho hình đó)
...........

Sheet 20: Tính giá: trong sheet này có ký hiệu của chủng loại của (thể hiện bằng hộp vuông có dấu mũi tên xổ xuống)
Nếu chọn 1 mã cửa (click vào hình) nó sẽ dẫn tới sheet chứa toàn bộ sản phẩm theo mã đó.
Trong sheet mới được mở ở trên, mình chọn vào 1 hình bất kỳ nó sẽ dẫn tới sheet chứa dữ liệu của hình đó và tính ra giá bán

2./ TRÌNH TỰ TÍNH GIÁ
Từ sheet 20 em chọn 1 mã nhóm sp -> lick tới sheet chứa hình ảnh toàn bộ sản phẩm trong nhóm đó (vd sheet 2)-> Click chọn 1 sản phẩm -> Link tới bảng tính toán khối lượng và giá cả của sản phẩm (sheet 10).

Vấn đề ở chỗ file này các anh chị trước đã xây dựng và giờ đến em kế thừa. Em đã tìm hiểu nhưng mù đặc. làm cách nào để tạo ra các hình có thể link đến các sheet cần đến. Em di chuột thử vào 1 hình thì nó hiện lên thế này " file:///D:\Tinh Gia.xsl-'TK-PK800(D2)!A1 (trong đó: Tinh Gia.xsl - là tên bảng tính; TK-PK800(D2) là tên sheet tính giá loại cửa TK - PK800(D2))


Xin chỉ giúp em cách tạo đường link như vậy.:=\+

Có mặc định được trong Paste Specail ???

Posted: 02 Oct 2012 06:53 PM PDT

Mình dùng hàm để lấy giá trị (trường hợp của mình là số) từ ô cần mình cần. Sau đó mình muốn paste kết quả vào biểu của mình. Nhưng nếu dùng Ctrl + V kết quả sẽ trả về số 0, mình phải dùng Paste Specail > values. Mình muốn hỏi có cách nào mặc định Ctrl + V sẽ chỉ paste định dạng Values? Vì mình phải paste thứ tự khá nhiều định dạng này.-+*/

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re