Wednesday, March 13, 2013

Làm bảng lương trên excel

Làm bảng lương trên excel


Làm bảng lương trên excel

Posted: 23 Feb 2013 01:41 AM PST

em đang làm bài tập kết thúc môn, hiện đang cần 1 bảng lương của 1 công ty khoảng trên 20 người. Làm trên excel. có anh chị nào làm kế toán giúp e với ạ :((

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re