Tin hoc can ban

Huong dan lam bai tap Excel, Word, Access, PowerPoint

Dao tao tin hoc online

cach dung ham index, bai tập thuc hanh tin hoc ham vlookup, cách lập phiếu xuất kho trên excel, in form hang loat bang excel, phần mềm đọc số, tuc c ng nghe thu thuat kinh, tính cột phụ cấp dựa vào kí tự đầu, cach gioi han du lieu nhap chô form, "outline" trong excell 2007, excel không nhận máy in, lam phieu xuat kho tren excel, bieu do cot chong, bỏ chế độ đoán chữ word, các hàm excel thi mos sumproduct, cách dùng hàm datediff, cách vẽ đồ thị levey-jenning, lam phieu xuat kho tren excel, tinh tong o trong vung thoa 2 dieu kien, cach dung ham consolidate..

Wednesday, March 13, 2013

Làm bảng lương trên excel

Làm bảng lương trên excel


Làm bảng lương trên excel

Posted: 23 Feb 2013 01:41 AM PST

em đang làm bài tập kết thúc môn, hiện đang cần 1 bảng lương của 1 công ty khoảng trên 20 người. Làm trên excel. có anh chị nào làm kế toán giúp e với ạ :((

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re