Monday, June 17, 2013

Tính tổng thỏa mãn 02 điều kiện theo 02 cột

Tính tổng thỏa mãn 02 điều kiện theo 02 cột


Tính tổng thỏa mãn 02 điều kiện theo 02 cột

Posted: 16 Jun 2013 11:00 PM PDT

Chào các anh chị,
Vui lòng giúp em cách tính tổng số lượng hàng hóa đã xuất theo hai điều kiện

- Em có 01 bảng số lượng phải xuất và 01 bảng số lượng đã xuất.

Vậy, em muốn tính SL đã xuất theo 02 điều kiện: loại và mã HH

Anh chị vui lòng xem file đính kèm nha.
Tập tin đính kèm

copy công thức sang 1 file khác

Posted: 16 Jun 2013 10:11 PM PDT

Mình muốn copy những ô có công thức (ví dụ: ='SỔ THỤ LÝ'!R1005) từ file này sang 1 file khác nhưng khi copy sang thì công thức ở file khác lại hiển thị thành ='[Thong ke tong hop.xls]SỔ THỤ LÝ'!R1005 . Làm sao để khi copy sang thì công thức không có phần này ([Thong ke tong hop.xls]).

Nhập số liệu

Posted: 16 Jun 2013 08:27 PM PDT

Các anh chị cho em hỏi dùng công thức gì để khi nhập số 1 thì cho 10001, nhập 10 cho 10010, nhập 100 cho 10100, nhập 9999 cho 9999, nhập 9968 cho 9968....
Em xin cảm ơn.

Giá trị dò tìm theo họ và tên không thực hiện được

Posted: 16 Jun 2013 08:21 PM PDT

Chào các anh chị!
Em sử dụng hàm Vlookup để thực hiện công việc của mình nhưng khi lấy giá trị dò là "Họ và tên" thì không được do giá trị dò không giống với trong bảng dò măc dù em đã đưa về một kiểu chữ Times new Romen. Vì danh sách hai bên là khác nhau nên không thể copy và paste "họ và tên"được. Vậy có cách nào để thực hiện được không, rất mong các anh chị chỉ giáo. Thanhks

Sử dùng hàm để liên kết 2 sheet lại với nhau.

Posted: 16 Jun 2013 08:17 PM PDT

Thân chào các ad. Trong sheet (bảng chính) em dùng data validiton để tạo Ma tx, và hàm vlookup liên kết với Ma tx để hiện tên và số xe. Mọi người cho em hỏi dùng hàm gì để liên kết sheet (bảng chính) và sheet (bảng phụ) để khi gõ Ma tx thì cả tên, số xe và số liệu trong sheet (bảng phụ)đều hiện ra trong sheet (bảng chính).
Tập tin đính kèm

Tính tổng với nhiều điều kiện loại trừ

Posted: 16 Jun 2013 10:36 AM PDT

em gửi file lên các bác hướng dẫn em với!, em xin cảm ơn.
Tập tin đính kèm

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re