Tin hoc can ban

Huong dan lam bai tap Excel, Word, Access, PowerPoint

Dao tao tin hoc online

cach dung ham index, bai tập thuc hanh tin hoc ham vlookup, cách lập phiếu xuất kho trên excel, in form hang loat bang excel, phần mềm đọc số, tuc c ng nghe thu thuat kinh, tính cột phụ cấp dựa vào kí tự đầu, cach gioi han du lieu nhap chô form, "outline" trong excell 2007, excel không nhận máy in, lam phieu xuat kho tren excel, bieu do cot chong, bỏ chế độ đoán chữ word, các hàm excel thi mos sumproduct, cách dùng hàm datediff, cách vẽ đồ thị levey-jenning, lam phieu xuat kho tren excel, tinh tong o trong vung thoa 2 dieu kien, cach dung ham consolidate..

Monday, July 22, 2013

[Hàm Excel] giúp về trích dữ liệu trong excel


giúp về trích dữ liệu trong excel


tình hình la mình đang muốn trích giữ liệu một người từ ngày 11-ngay 13 qua 1 trang mới. mình có file đính kèm mọi người giúp mình gấp với.+-+-+-+


Xem thêm

Nguồn từ www.giaiphapexcel.comNo comments:

Post a Comment

dam bau gia re