Monday, July 22, 2013

[Hàm Excel] giúp về trích dữ liệu trong excel


giúp về trích dữ liệu trong excel


tình hình la mình đang muốn trích giữ liệu một người từ ngày 11-ngay 13 qua 1 trang mới. mình có file đính kèm mọi người giúp mình gấp với.+-+-+-+


Xem thêm

Nguồn từ www.giaiphapexcel.comNo comments:

Post a Comment

dam bau gia re