Monday, July 1, 2013

[MS Access,Fox] Đếm số thứ tự theo màu


Đếm số thứ tự theo màu


Nhờ các bạn giúp mình đếm số thứ tự theo màu trong query như hàm coutif trong excel đó!
cụ thể theo file đính kèm!
cảm ơn!


Xem thêm

Nguồn từ www.giaiphapexcel.comNo comments:

Post a Comment

dam bau gia re