Tin hoc can ban

Huong dan lam bai tap Excel, Word, Access, PowerPoint

Dao tao tin hoc online

cach dung ham index, bai tập thuc hanh tin hoc ham vlookup, cách lập phiếu xuất kho trên excel, in form hang loat bang excel, phần mềm đọc số, tuc c ng nghe thu thuat kinh, tính cột phụ cấp dựa vào kí tự đầu, cach gioi han du lieu nhap chô form, "outline" trong excell 2007, excel không nhận máy in, lam phieu xuat kho tren excel, bieu do cot chong, bỏ chế độ đoán chữ word, các hàm excel thi mos sumproduct, cách dùng hàm datediff, cách vẽ đồ thị levey-jenning, lam phieu xuat kho tren excel, tinh tong o trong vung thoa 2 dieu kien, cach dung ham consolidate..

Monday, July 1, 2013

[MS Access,Fox] Đếm số thứ tự theo màu


Đếm số thứ tự theo màu


Nhờ các bạn giúp mình đếm số thứ tự theo màu trong query như hàm coutif trong excel đó!
cụ thể theo file đính kèm!
cảm ơn!


Xem thêm

Nguồn từ www.giaiphapexcel.comNo comments:

Post a Comment

dam bau gia re