Tuesday, August 6, 2013

Cách lập công thức viết số tiền bằng chữ trong excel

Cách lập công thức viết số tiền bằng chữ trong excel


Cách lập công thức viết số tiền bằng chữ trong excel

Posted: 06 Aug 2013 02:19 AM PDT

Em chào các anh chị trong diễn đàn !
Em có câu hỏi muốn hỏi các anh, chị như sau:
Ví dụ Tổng số tiền bằng số là: 4.950.000 đ
Số tiền viết bằng chữ là: " Bốn triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng ". Vậy có công thức nào viết số tiền bằng chữ mà không cần phải đánh bằng tay không ah?
Em gửi file đính kèm, mọi người xem và trả lời giúp em nhé.
Cảm ơn !
Tập tin đính kèm

Bài tập excel sử dụng hàm để thống kê dữ liệu !!!

Posted: 05 Aug 2013 07:42 AM PDT

Lâu không động đến excel có bài toán này đứa e hỏi mà làm mãi k ra, mọi người chỉ bảo giúp mình với. cảm ơn !
Tập tin đính kèm

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re