Sunday, August 11, 2013

[Hỏi đáp Excel] Làm tròn số trong excel

 1. L?m tr?n số trong Excel - Giải Ph?p Excel

  www.giaiphapexcel.com/.../showthread.php?...L?m-tr?n-số-trong-Excel - Bản lưu - Tương tự
  22 Th?ng Năm 2008 ... Trong Excel hỗ trợ c?c h?m v? c?c định dạng để l?m tr?n số. Rỏ r?ng c?c số
  trong bảng t?nh được l?m tr?n rất đ?ng. Tuy nhi?n vấn đề ở đ?y ...

 2. L?m tr?n số trong Excel như thế n?o? | G? rối trục trặc - Vatgia.com

  www.vatgia.com/hoidap/.../lam-tron-so-trong-excel-nhu-the-nao.html - Bản lưu - Tương tự
  Trường hợp n?y, bạn sử dụng h?m ROUND =ROUND(địa chỉ, số l?m tr?n từ
  h?ng đơn vị) VD: ở ? A1 chứa 222.356, th? sử dụng h?m ROUND:

 3. C?ch l?m tr?n số trong Excel ? - Diễn đ?n D?n Kế To?n

  www.danketoan.com/.../excel.../cach-lam-tron-so-trong-excel.131553.html - Bản lưu
  Cả nh? ai biết c?ch l?m tr?n số trong Excel từ 1,00 đ trở l?n được l?m tr?n 1000
  đ kh?ng??? M?nh đang cần gấp,thanks nhiều C?c b?i viết ...

 4. Yahoo! Hỏi & Đ?p - C?ch l?m tr?n số trong excel, v? dụ: 7.25->7.5 ...

  vn.answers.yahoo.com/question/index?qid... - Bản lưu
  M?nh ko t?m ra c?ch d?ng chức năng Format sẵn của excel để l?m tr?n thỏa điều
  kiện của bạn. M?nh đ?nh d?ng h?m v? một số cột phụ (v? ...

 5. c?ch tắt l?m tr?n số trong excel 2007? - đ? trả lời - Giải Đ?p ...

  www.google.com.vn/giaidap/thread?tid=7423997891147e53 - Bản lưu
  29 Th?ng Mười 2011 ... m?nh nhập v?o một cột số 3,5 th? n? ra 4 l?m sao để n? hiển thị 3,5!!!!!!!!!!!!!!1.
 6. Excel: h?m l?m tr?n số Round, RoundUp, RoundDown |Anhgolden's ...

  www.anhgolden.com/2013/03/excel-ham-lam-tron-so_26.html - Bản lưu
  26 Th?ng Ba 2013 ... Excel: h?m l?m tr?n số Round, RoundUp, RoundDown. (Anhgolden's Blog)-
  Trong Excel, để l?m tr?n số th?ng thường ta d?ng h?m Round.

 7. Hỏi về h?m ROUND (l?m tr?n số) trong Excel - vozForums

  vozforums.com/showthread.php?t=2483050 - Bản lưu
  17 Th?ng Mười 2011 ... M?nh đang vướng phải một vấn đề hơi rắc rối về vụ l?m tr?n số n?y. Trong danh
  s?ch h?ng h?a c? rất nhiều mặt h?ng, sau khi nh?n đơn gi? ...

 8. ROUNDDOWN (H?m ROUNDDOWN) - Excel - Office.com

  office.microsoft.com/vi-vn/excel-help/HA102752881.aspx - Bản lưu
  ... phức tạp). ROUNDDOWN trong Microsoft Excel. ... Nếu số chữ số lớn hơn 0 (
  kh?ng), th? số được l?m tr?n xuống tới số vị tr? thập ph?n được chỉ định. Nếu số ...

 9. ROUNDUP (H?m ROUNDUP) - Excel - Office.com

  office.microsoft.com/vi-vn/excel-help/HA102752880.aspx - Bản lưu
  ... t?nh d?i hoặc phức tạp). ROUNDUP trong Microsoft Excel. ... Nếu num_digits
  lớn hơn 0 (kh?ng) th? số được l?m tr?n l?n tới số vị tr? thập ph?n đ? x?c định.

 10. Hỏi c?c bạn c?ch l?m tr?n số trong Excel | Muare.vn cộng đồng ...

  muare.vn/threads/10/401445/ - Bản lưu
  30 Th?ng Ba 2011 ... M?nh l?m ph?p t?nh được kết quả như sau: V? dụ: 12340 m?nh muốn kết quả n?
  đc l?m tr?n th?nh 12400 hoặc 12300 th? l?m thế n?o nhỉ.

 11. L?m tr?n số trong VB 6 - Sinh Vi?n IT

  sinhvienit.net/forum/lam-tron-so-trong-vb-6.4009.html - Bản lưu
   
   Xếp hạng: 5 - 6.178 phiếu bầu
  L?m tr?n số trong VB 6, Theo tui đo?n th? bạn sử dụng h?m Round(expression)
  Round(gi? trị, n) Như ... (Giống excel phải ko ?, n? cũng tr?n nền tảng n?y thui ) ...

 12. H?m l?m tr?n tiền trong Excel - Webketoan

  www.webketoan.vn/forum/.../45542-Ham-lam-tron-tien-trong-Excel - Bản lưu
  Trong excel c? c?ch n?o để l?m tr?n tiền như thế n?y kh?ng: .... h?m round th? ko
  l?m tr?n được h?ng đơn vị, chỉ l?m tr?n được số thập ph?n.

 13. Xin chỉ c?ch tắt chức năng l?m tr?n số khi thay đổi k?ch cỡ column ...

  www.webketoan.vn/.../112343-Xin-chi-cach-tat-chuc-nang-lam-tron-so-khi- thay-doi-kich-co-column - Bản lưu
  Mong mọi người chỉ em c?ch tắt chức năng l?m tr?n khi thu nhỏ cột trong excel,
  em kh?ng muốn d?ng h?m g? hết, chỉ đơn giản l? nhập số v?o ...

 14. L?m tr?n số trong Excel như thế n?o? - Hỏi đ?p - Chaobuoisang.net

  chaobuoisang.net/hoidap/.../lam-tron-so-trong-excel-nhu-the-nao.html - Bản lưu
  C?ch l?m tr?n số trong Excel như sau: Bạn đ?nh dấu v?o v?ng c? chữ số, sau đ?
  v?o Tool - Customize - Format - Decreace Decimal v?o đến đ?y mỗi lần k?ch ...

 15. QuanTriMang.Com - Hỏi đ?p - C?ch l?m tr?n số trong Excel?

  www.quantrimang.com.vn/.../Cach-lam-tron-so-trong-Excel-6089.aspx - Bản lưu
  3 Th?ng Mười Hai 2011 ... bạn chọn ? muốn l?m tr?n sau đ? bấm Fomat chon Cells chon thẻ Numbue nick
  v?o Decimalplaces chon số muốn l?m tr?n đến h?ng thứ mấy ...

 16. L?m tr?n số tiền trong ph?n hệ b?n h?ng - Mua h?ng, b?n ... - Misa

  www.misa.com.vn/.../Lam-tron-so-tien-trong-phan-he-ban-hang.aspx - Bản lưu
  10 Th?ng S?u 2013 ... NET 2010 ? Mua h?ng, b?n h?ng ? L?m tr?n số tiền trong ph?n hệ b?n ... Khi em
  l?m lại bằng Excel th? tiền CK lệch mất 2 đồng dẫn đến tổng ...

 17. tsubame - C?ch l?m tr?n số trong Excel - My Opera

  my.opera.com/oanhp/blog/show.dml/15901102 - Bản lưu - Tương tự
  C?ch l?m tr?n số trong Excel. Thursday, August 19, 2010 9:23:34 AM. Chuy?n
  mục học h?nh. Trường hợp n?y, bạn sử dụng h?m ROUND =ROUND(địa chỉ, số
   ...

 18. L?m tr?n (số tiền) trong C# ? - Cộng đồng C Việt

  diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=67030 - Bản lưu
  Trong Excel c? h?m ROUND để l?m tr?n rất hay, v? dụ .... Gốc của n? từ kế to?n
  t?i ch?nh cho n?n n? c? nhiều tiện nghi hổ trợ con số tiền.

 19. Tin hoc: Gi?p l?m tr?n số phức trong Excel

  tinhoc.thietkewebtl.com/.../giup-lam-tron-so-phuc-trong-excel.html - Bản lưu
  6 Th?ng Mười Một 2012 ... Gi?p l?m tr?n số phức trong Excel; Gi?p em gộp dữ liệu 2 cột với; Chỉ em h?m
  đếm số lượng c? điều kiện; Nhờ gi?p về trừ c? điều kiện. tổng ...

 20. Một số h?m th?ng dụng trong Excel (Phần 2)

  www.anhsang.edu.vn/index.php?...trong-excel... - Bản lưu
  Một số h?m th?ng dụng trong Excel (Phần 2), PDF, Print, E-mail ... Nếu m ?m th?
  h?m l?m tr?n sang phần nguy?n, nếu m dương th? h?m l?m tr?n sang phần thập
   ...

No comments:

Post a Comment

dam bau gia re